Téma měsíce


1.třída Koťátka

 

Tématický celek: Myškám stydnou ocásky

Podtéma:Strašidelný rej, Modroočko je nemocný,S Modroočkem za zvířátky

Klíčové kompetence: rozvíjet u dětí zájem o přírodu,pozorováním rozšiřovat  poznatky dětí o světě lidí a přírody

Cíle:

 • vycházky do přírody,pozorování změn v přírodě,sběr přírodnin
 • procvičení jemné motoriky při tvoření z přírodnin
 • poznávání základních znaků podzimního počasí
 • poznávání názvů ptáků a zvířat žijících v lese
 • určit ,co do lesa nepatří
Písně:
 • Bude zima bude mráz
 • Listopad
 • Huboval vrabčák
 • Smály se veverky
 • Běží liška
 • Starý medvěd
Básně:
 
 
Já jsem holka a já kluk.
Že jsme jiní,je nám fuk.
Společně hru vymyslíme,
pravidla si domluvíme.
Žádné hádky,žádný křik,
tak se přece hraje líp.,
 
Ať jsi holka nebo kluk,
udělej si se mnou kruh.
Naučím tě chodit,stát,
pojď si se mnou,pojď si hrát.
Když je dobrá nálada,
najdi si kamaráda,
zatleskej a zadupej,
kamarádům ruku dej.
 
Na zemi spolu sedíme,
za ruce se držíme,
popřejem si krásný den,
ať je každý spokojen.
Ať se máme všichni rádi,
vždyť jsme přece kamarádi.
A ten ,kdo tu dneska není,
posíláme pozdravení.
 
Stojí,stojí ohrádka,
v té ohrádce zvířátka.
Jeden,dva,kdo je zná,
ať nám o nich povídá.
 
Halí,belí zvířátka ,chystejte si doupátka.
Slunce už je unavené,černý vítr mraky žene.
Bude zima,bude hlad,do pelíšku jděte spát.
 
 
Hry:
 
 • Na zajíčka
 • Na ježka
 • Běží myška po strništi
Tanec:
 • Tancovali myšák s myškou
Využití knížek:
 • Broučci
Výtvarné a pracovní činnosti:
 • tvoření sovy s využitím papírových kalíšků
 • tvoření podzimní vázičky
Grafomotorika: čmáranice a mletí(běží myška)
 
 

2. TŘÍDA  ŽELVIČKY

TÉMA: Moje oblíbená hračka, co dělám celý den, Kniha, kterou mám rád

 

 Pedagogický záměr, konkretizované očekávané výstupy, směřování ke klíčovým kompetencím: 

 • rozvíjet u dětí schopnosti, podporující rozvoj předčtenářských dovedností
 • rozvoj sluchového a zrakového vnímání
 • sledovat očima řádek, vyhledávat znaky a písmena podle tvaru, určit počet
 • soustředěně poslouchat pohádku, divadelní představení a pak ho reprodukovat
 • zapojit se do společných oslav
 • rozlišovat společensky nežádoucí chování - ubližování, lež, vulgární vyjadřovávést děti k spontánnímu projevu
 • překonávat překážky, hledat řešení
 • rozvíjet jemnou motoriku dítěte, podporovat fantazii a tvořivost

Knihy:      O pejskovi a kočičce                                  

               Honzíkova cesta 

               Broučci

               Malá čarodějnice

 

Básně: 

              Draku, Ty jsi vážně drak? 

              Podzim je tu, vítr je tu, chystají se draci k letu, až odletí s vlaštovkami, zůstanem tu bez nich sami 

             

              Já do lesa nepojedu, prý tam straší strašidlo. Má prý gatě na špagátě, aby se všem líbilo. My se ducha

              nebojíme, Ti straší jen v pohádkách, zahraje si spolu s námi, uvidíte, bude rád. 

 

                                                

Písně:     Vyleť draku

              Teče voda, teče. Na mravenčí pasece

              Jařabinka

              Jaro. léto, podzim, zima

              Popletené strašidlo

              Strašidlácké běsnění

              Strašidýlko máme rádi

              Zasmála se ježibaba

 

Hry:        Škatule, škatule, hejbejte,se

              Kdo je pod plachtou?

              Na vyvolávanou