Téma měsíce

1. TŘÍDA  KOŤÁTKA

INTEGROVANÝ BLOK : PODZIM

PODTÉMA: Dýňová strašidýlka, Dračí hrátky, PUTOVÁNÍ S HVĚZDIČKOU

Pedagogický záměr, směřování ke klíčovým kompetencím:

 • zapojit děti aktivně do oslav ve třídě
 • pomáhat dětem při výrobě podzimní výzdoby
 • rozvíjet soustředěnost a smyslové vnímání dětí
 • nabídnout dětem tvořivé a podnětné aktivity  
    Písně:
 • Skákal pes         Tancovala Ježibaba
 • Kočka leze dírou  
 • Hrálo si koťátko    Vyleť draku
 • Prší, prší              Vlaštovičko, leť
 • Měla babka
Básně:
 
Draku, ty jsi vážně drak
 
Strašidlo
 
Hry:
 • Dobrý den, pojďte ven
 • Na kočku a myš
 • Na raketu
 
Výtvarné a pracovní činnosti:
 • mačkání papíru - jablíčko
 • lepení lepidlem
 • dlabání dýní
 • malování barevného listí

Knihy:

 • Z deníku kocoura Modroočka
 • Paci, paci, pacičky
 • Malá Čarodějnice
 • Rákosníček
  Grafomotorika: uvolňovací cviky paží, cviky rukou, prstů
 
 
 

2. TŘÍDA  ŽELVIČKY

     INTEGROVANÝ BLOK: Podzim-Těšíme se do školky

 

     PODTÉMA: Moji kamarádi,Foukej,foukej větříčku

 

 Pedagogický záměr, konkretizované očekávané výstupy, směřování ke klíčovým kompetencím: 

 • seznamování s pravidly vzájemného soužití
 • pomáhat zvládnout dětem pobyt v MŠ
 • orientace dítěte v prostorách školky
 • zvládat jednoduché pracovní úkony

Knihy:      

 • Dědečku,vypávěj
 • Pohádky z mořských hlubin
 • O vodníku Brčálkovi

        

Básně:

Po prázdninách kluci,holky,

spěchejte do naší školky.

Školička jak kytička,

slyšet je v ní písnička.

Zpívá dětem pro radost,

pro všechny má místa dost.

 

Ať jsi holka nebo kluk,

udělej si se mnou kruh.

Naučím tě chodit stát,

pojď si se mnou,pojď si hrát.

Když je dobrá nálada,

najdi si kamaráda,

zatleskej,zadupej,

kamarádům ruku dej.

 

                                          

Písně:        

 • Pořádníček
 • Zpívejme si ,zpívejme
 • Měsíce
 • Jaro,léto,podzim,zima
 • Kdo si hraje nezlobí

          

Výtvarné a pracovní činnosti:
 • kreslení a stříhání obrysu těla-kamarád
 • kreslení zážitků z prázdnin
 • výroba želviček
 • kreslení výletu na Bílou"Cesta do pravěku"

Hry:     

 • Když jsi kamarád
 • Kdo je pod plachtou
 • Na jelena

Grafomotorika:    vlny,kývání,houpání