Téma měsíce


1.třída Koťátka

 

Téma: Vítáme vás ve školce,Jak jsem potkal Modroočka,Moji kamarádi

 

Cíle:

 • upevňovat sebeobslužné činnosti
 • umět se určitou dobu odloučit od rodičů
 • poznávání nových kamarádů
 • rozvoj komunikativních schopností
Písně:
 • Holka modrooká
 • Prší,prší
 • Pec nám spadla
 • Skákal pes
Básně:
 
Moc se těším do školky,
na kluky a na holky.
Budeme si spolu hrát,
zpívat,cvičit,malovat.
 
Já jsem holka a já kluk.
Že jsme jiní,je nám fuk.
Společně hru vymyslíme,
pravidla si domluvíme.
Žádné hádky,žádný křik,
tak se přece hraje líp.,
 
Ať jsi holka nebo kluk,
udělej si se mnou kruh.
Naučím tě chodit,stát,
pojď si se mnou,pojď si hrát.
Když je dobrá nálada,
najdi si kamaráda,
zatleskej a zadupej,
kamarádům ruku dej.
 
Hry:
 • Na šáteček
 • Když jsi kamarád
Využití knížek: Kocourek Modroočko,Dědečku,vyprávěj

 

2. TŘÍDA  ŽELVIČKY

TÉMA: Podzimní příroda, zaměření na projekt CHCI VĚDĚT PROČ

 

 Pedagogický záměr, konkretizované očekávané výstupy, směřování ke klíčovým kompetencím:  

 • rozvíjet schopnost dítěte pozorovat, hledat souvislosti, vyvozovat závěry
 • uplatňovat základní společenské návyky, spolupracovat a domlouvat se při společné práci
 • pozorovat, popsat a vyhledávat hlavní znaky ročního období
 • zapojit se do společné oslavy, plnit zadané úkoly
 • seznámení s pravidly vzájemného soužití
 • pozorovat podzimní přírodu, využívat přírodniny k tvořivým hrám

Knihy:      Mikeš                                      

               O vodníku Brčálkovi

               Ferda Mravenec

               Pohádky z mořských hlubin

               Příhody neposlušného pejska

               Honzíkova cesta

               Bára a Flíček mají prázdniny

 

Básně:                                                Píseň s pohybem: „ Když jsi kamarád“

                Sbohem léto

                Paleček a jeho kamarádi 

                Kamarád

                Pořádníček

 

Písně:        Barevná

                 Teče voda, teče. Na mravenčí pasece

                Jařabinka

                Jaro. léto, podzim, zima

 

 

Hry:          Škatule, škatule, hejbejte,se

                 Kdo je pod plachtou?

                 Na vyvolávanou