Projekty a dotace

V roce 2017 získala Mateřská škola Ostrava-Lhotka, odloučené pracoviště příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy. Finanční prostředky projektu: "Moje rodina a já" jsme použili na dopravu a program pro děti na Bílé, na zakoupení hraček, didaktických stavebnic a námětových her k části: "Čím budu" a "Hrajeme si na rodinu".