Projekty a dotace

 

Mateřská škola získala v roce 2018 účelovou dotaci Statutárního města Ostrava na projekt OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS. Realizace byla rozdělena na více částí. ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU - zakoupili jsme hudební nástroje, lidové kroje a vystupovali jsme na taneční přehlídce OSTRAVSKÝ KOMPOT. Zakoupili jsme set klasických českých pohádek, které jsme využili při besídce pro rodiče. Z projektu byla uhrazena doprava do ZOO  Ostrava. 

Mateřská škola se zapojila také do projektu rozvoje technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti v oblasti vzdělávání a talentmanagementu, téma projektu bylo, CHCI VĚDĚT PROČ. Finanční prostředky jsme využili na podporu a vytvoření podnětného prostředí v MŠ vybudováním venkovní učebny, venkovních záhonů, zakoupením hmyzího domku, broučkovníku, mikroskopů a pozorovacích sad.