KALENDÁŘ AKCÍ

Mateřská  škola  Ostrava – Lhotka

Plánované činnosti a aktivity

Říjen  2 0 1 9           

  1. 10.   Zahájení kroužku lidových tanečků SLAVÍČEK

               14:45h – 15:30h, účastní se děti 2. třídy

  2. 10.   Zahájení Odpoledního kurzu anglického jazyka, 15:15h – 16:00h,

               účastní se přihlášené děti, ZMĚNA ZAČÁTKU KURZU!!

 

  3. 10.   KLOBOUKOVÝ DEN dopolední aktivita pro děti obou tříd, děti   

               budou potřebovat KLOBOUK

 

  4. 10.   Zahájení kroužku Hry na flétnu, 14:45 – 15:30h, účastní se

               přihlášené děti                                                                                 

 

  14. 10. – 18. 10.   STRAŠIDELNÝ TÝDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE dopolední

                podzimní radovánky, dlabání dýní, podzimní vystřihovánky  

                           

  17. 10.     DEN STRAŠIDÝLEK  9:30h v obou třídách MŠ – děti budou   

                 potřebovat  masku strašidýlka a malou baterku. 

                 Můžete dětem připravit strašidelné dobrotky.

 

                 AKCE JE PŘESUNUTA NA MĚSÍC LISTOPAD.   TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

                 PUTOVÁNÍ S HVĚZDIČKOU – společné odpoledne s rodiči.

                 Od 15:15h – zábavný program pro děti, KOUZLENÍ S HVĚZDIČKOU

                 Od 16:15h – soutěže s hvězdičkou na školní zahradě

                 Od 17:30h lampionový průvod s hvězdičkou

                                          (program financován z prostředků Dotace SMO)