Kalendář akcí 

   

Mateřská  škola  Ostrava – Lhotka

Plánované činnosti a aktivity

Z Á Ř Í   2 0 1 8

 

       3. 9.   Zahájení provozu mateřské školy

      

     10. 9.   Třídní schůzka pro rodiče dětí  1. a  2. třídy,

                  od 16:30h v 1. třídě MŠ    

    

     20. 9.   Fotografování dětí   10:15h  - Vánoční téma

     

     27. 9.    Divadelní představení v MŠ, OŠKLIVÉ KÁČÁTKO, 9:15h

               

                 CHCI VĚDĚT PROČ -   otevření nové části zahrady,

                 prohlídka, soutěže a hry s rodiči, pozorování hmyzu a

                 přírodnin.   Zahájení v 15:30h

                  „ Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy“

                    TERMÍN BUDE UPŘESNĚN