Informace školní jídelny ke školnímu roku 2016/2017

  • Všechny nové přihlášky nutno odevzdat u vedoucí jídelny nejpozději do 31. 8. 2016.
  • Rodiče, kteří mají internetové bankovnictví, přepošlou na email vedoucí jídelny potvrzení – transakce k podpisu z banky do 31. 8. 2016.
  • Účet jídelny vedený u Fio Banky číslo účtu: 22 00 40 90 61 /2010
  • Dále žádám o navýšení částky tak, aby nedošlo k nedostatku finančních prostředků na Vašem kontě.
Děti MŠ Lhotka 6 let 790,- Kč/měsíčně
Děti MŠ Lhotka 7 let 950,- Kč/měsíčně
Děti MŠ Hošťálkovice 6 let 1 243,- Kč/měsíčně
Děti MŠ Hošťálkovice 7 let 1 243,- Kč/měsíčně
Děti ZŠ 7-10 530,- Kč/měsíčně
Děti ZŠ 11-14 600,- Kč/měsíčně
Děti ZŠ 15 670,- Kč/měsíčně

Cena stravného

 

MŠ 3 – 6 let celodenní 34,- Kč/den
MŠ 3 – 6 let nepravidelný 25,- Kč/den
MŠ celodenní 7 let 41,- Kč/den
MŠ nepravidelný 7 let 32,- Kč/den
ZŠ děti 7 – 10 let 23,- Kč/den
ZŠ děti 11 – 14 let 26,- Kč/den
ZŠ děti 15 let 29,- Kč/den

 

Nepřítomnost dítěte:

Podle zákona č. 76/1978 Sb. §32, zabezpečuje školní jídelna stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Dle školského zákona 561/2004 §119, má žák nárok na jídlo v době pobytu ve škole (školce). Podle vyhlášky 107/20005 § 4 odstavec 9 se považuje 1. den nepřítomnosti dítěte za pobyt ve škole. Z tohoto důvodu 1. den nepřítomnosti dítěte si může rodič odebrat stravu do jídlonosiče za původní cenu.

Ostatní dny NEMÁ dítě nárok na dotovanou stravu. Rodič je povinen stravu odhlásit.

Žádáme rodiče, aby si zřídili placení stravného účtem – viz přihláška níže.

Výhody placení účtem:

  • děti jsou přihlašovány každý měsíc automaticky k odběru stravy
  • nestane se, že dítě je přítomno ve školce – škole a nemá stravu
  • odpadá platba v hotovosti, kdy rodič nestihne stravu zakoupit
  • vyúčtováni je prováděno každý měsíc, přeplatky se odečítají stejně jako při platbě v hotovosti a vyúčtování
  • celkové se provádí 1x za rok v době letních prázdnin

Případné dotazy – telefonicky na čísle: 595 693 005

e-mailem jidelna@zsvyhledy.cz

Přihláška:

Přihláška ke stravování v PDF – bezhotovostní platba

Přihláška ke stravování v PDF – hotovostní platba

Náhled přihlášek:

nahleducet nahledhotove