GDPR

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

1. Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

IČ 033 73 444

se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

tel.č.: +420 602 705 686 mail: roman@klimus.cz

ID datové schránky: ewann52

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa

tel.č.: +420 724 356 825

email: martin.krupa@gdpr-opava.cz