Desatero pro nové děti

 

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí.

 

1. Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, přijďte se s ním podívat na prostředí, seznamte se s paní učitelkou.Na pobyt v mateřské škole běžte společně s dětmi nakoupit papučky, oblečení, mluvte spolu o tom, že si najdou nové kamarády s kterými si budou hrát, atp.

 

2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje mít pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.

 

3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu „když budeš zlobit, nechám Tě ve školce i odpoledne“.

 

4. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.

 

5. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může být v MŠ zpočátku jen krátký časový úsek apod.

 

6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka Vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.

 

7. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem (např. plyšovou hračku).

 

8. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí, prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.

 

9. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny, nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

 

10. Zamyslete se, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy u rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Je dobré se v rodině dohodnout, kdo bude dítě do MŠ vodit, lépe ten, kdo s tím má menší problém.