Denní program dětí

 6:30 - 8:30   scházení dětí,hry dle volby dětí,individuální práce s dětmi,zájmové aktivity

 8:30 - 12:30   STANOVENÝ  ROZSAH POVINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

 8:30 - 9:00    pohybové aktivity

 9:00 - 9:30    svačina,hygiena

 9:30 - 10:00   řízené činnosti pedagogem

10:00 - 11:30  pobyt venku,hygiena

11:30 - 12:00  oběd

12:00 - 12:30  hygiena,rozcházení dětí po obědě,příprava na odpočinek,pohádky

12:30 - 14:00  odpočinek

14:00 - 16:30  svačinka,individuální práce s dětmi,zájmové aktivity,hry dle volby dětí,rozcházení dětí