Seznamujeme se s anglickým jazykem

V mateřské škole bude ve školním roce 2018 - 2019 pokračovat výuka anglického jazyka formou odpoledního kurzu. Bližší informace podá p. učitelka Dolinková.