Téma měsíce

1. TŘÍDA   KOŤÁTKA

Poprvé ve školce-Jak jsem potkal Modroočka

Nejdůležitější stanovené  cíle:

·         Vést děti k projevu citlivosti,ohleduplnosti k druhým,pomoci nově nastupujícím dětem

·         Připravit dětem a rodičům radostný vstup do mateřské školy

·         Nabídnout dětem tvořivé prostředí pro výtvarné a pracovní činnosti v koutcích a u stolečků

·         Dát dětem možnost k pohybovým hrám

·         Učit se ukládat své věci na svou značku

·         Vést děti k úklidu hraček na své místo

·         Vést k samostatnosti při oblékání,hygieně,stolování

Výtvarné činnosti:

·         Vybarvování kocourka Modroočka

·         Malování barvami To jsem já, Klubíčko pro kocoura

·         Tvoření z modelovací hmoty -kocourek

Básně a říkadla:

Po prázdninách kluci,holky,spěchejte do naší školky.

 Školička jak kytička,slyšet je v ní písnička.

Zpívá dětem pro radost,pro všechny je místa dost.

 

Na zemi spolu sedíme, za ruce se držíme.

Popřejem si krásný den, ať je každý spokojen.

Ať se máme všichni rádi, vždyť jsme přece kamarádi.

 A ten kdo tu s námi není, pošleme mu pozdravení. Ahoj!

 

Moc se těším do školky, na kluky a na holky.

Budeme si spolu hrát,zpívat,cvičit,malovat.

 

Mourovatá,chlupatá,jsou ta naše koťata.

Za chalupou na dvorku, honí slunce z pahorku.

A strakatá kočička, umývá jim očička.

 

Čistím zoubky řízy,řízy,ať jsou bílé jako břízy.

Vpravo,vlevo,vpředu,vzadu,horní a pak spodní řadu.

Ať jsou bílé jako sníh,

ať má každý radost z nich (motivace k čištění zoubků kartáčkem).

 

Čtení z knihy Z deníku kocoura Modroočka, Kubík a jeho kamarádi, Kubík na prázdninách.

 

Zpěv písniček

·         Kočka leze dírou

·         Tři koťata

·         Sousedovic kočička

·         Pořádníček

·         Hrálo si koťátko

2. TŘÍDA   ŽELVIČKY

     Podtéma:   Kdo, co, čím

 

Pedagogický záměr, směřování ke klíčovým kompetencím: 

- osvojovat si povědomí o činnostech lidí, sounáležitosti s ostatním světem

- zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh samostatně převyprávět, dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat

- dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model

- znát názvy povolání, zaměstnání rodičů

 

Vyžití knih a příběhů: Velká kniha pro malé děti str.95

                                       Hrnečku, vař

                                       O kohoutkovi a slepičce

Písně:    Na tý louce

            Jede, jede poštovský panáček

            Pekla vdolky

            Jede, jede vlak

            Šili, šili, ševci boty

            Maluj malý malíři

            Já do lesa nepojedu

          

Básně:  Pekař, peče housky

            Kovej, kovej, kováříčku

Básničky Jiřího Žáčka:

POLICISTA                                                                                                           

Střeží naše bezpečí,                                      

neleká se, nebrečí.

Počíhá si na lupiče,

pochytá je bez řečí.

 

KUCHAŘ

Nakukuje pod pokličky,

vařečkou se ohání,

Solí, pepří, ochutnává,

už je oběd hotov – sláva!

Přeju dobré chutnání!

 

ŠVADLENA

Šije pláště, vesty, fraky,

kalhoty a sukně taky.

Šije šaty na tělo,

aby nám to slušelo.

 

AUTOMECHANIK

Že vám auto nechce jet,

ani zpátky, ani vpřed?

Tenhle chlapík vám ho spraví –

objedete celý svět!

 

FOTOGRAF

Mrká čočkou na děti,

jednou, dvakrát, potřetí.

Usmívat se! Nehýbat se!

Pozor, ptáček vyletí!

 

Hry:  Na rybáře, Na ševce, Na knedlíky