Téma měsíce

1. TŘÍDA   KOŤÁTKA

Barevný podzim

Podtéma:Jak jsem potkal ježka Bodlinku,Podzimní košík kocourka Modroočka

K čemu děti vedeme:

 • pozorovat přírodu a svět kolem sebe
 • posilujeme přirozené poznávací procesy-zvídavost,radost z objevování
 • podporujeme dětská přátelství,spolupracovat ve skupině
 • k estetickému vnímání a prožívání motivované podzimní přírodou

Básně:

Hříbek

Hříbek se svou rodinou,

má jen starost jedinou,

jak se schovat před košíkem,

před houbařem a nožíkem.

Ale houbař lesem kráčí,

hlavou sem a tam otáčí

a když slunko již moc hřeje,

odpočinku si dopřeje.

 

Ježek

Ježek ten je ježatý,

od hlavy až po paty.

Mračí se a žaluje,

na každého kdo tu je.

Ježku,ježku,co ti vadí?

Že mě nikdo nepohladí.

 

Ježek v zimě

Kam se ježek v zimě schoval?

Neklouzal se,nesáňkoval.

Zahrabal se do listí,od té doby spí a spí.

Zahrabal se do země,lidičky-vzbuďte mne,

až zavoní fialky,zapískají píšťalky.

 

Ježku,ježku pod jabloní,

jablíčka tam krásně voní.

Nasbírej si když je rád,

u nás nebudeš mít hlad.

Jablíčko si děti nechte,

žížalku si najdu lehce.

 

Písně:

 • Cupy,dupy
 • Leze ježek
 • Ježci

Pohybové hry:

 • Tiše, tiše,ježek spí
 • Na veverky
 • Taneček:"Měla babka"

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • modelování barevných ježků
 • tvoření z přírodnin
 • malování ježků, jablíček
 • sběr lístků na vycházce-sušení a lisování
 • výstavka z ovoce a zeleniny

Pohádky:

"O veliké řepě"

"Kdo přečte ježkovi pohádku?", kniha příběhů

"O kocouru Modroočkovi"

 

2. TŘÍDA   ŽELVIČKY

     Podtéma:   Podzimní strašení, Zvířátka se chystají na zimu, Zamykání zahrady

 

    

Pedagogický záměr, směřování ke klíčovým kompetencím: 

Osvojování si nových poznatků o volně žijících zvířatech

Vnímá tradice a zvyky

Chovat se přiměřeně a bezpečně v různých prostředích - veřejnost, mateřská škola, příroda

Vědomě se zajímat, všímat si souvislostí, postupuje podle instrukcí

Vést děti k obsáhlejšímu vyjadřování, užívat vhodně formulované věty

Provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynu

 

KNIHY: Honzík v lese, Moje cesta za zvířátky, Dobrodružství veverky Zrzečky, Broučci

BÁSNĚ: Kutálí se ze dvora, Sova, Ježek v zimě

PÍSNĚ:  Strašidýlko, Loupežnická, Vlaštovičko, leť, Smály se veverky, Lístečku zelený, Vrabec a sýkorka, 

HRY: Popletené strašidlo, Na veverky - sbírání oříšků, Na jelena

AKCE TŘÍDY: "Den strašidýlek", návštěva knihovny

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: dlabání dýní, výroba papírového strašidla, výroba strašidelného hradu - divadlo